994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka
#slajd1#slajd2#slajd3#slajd4#slajd5#slajd6

FUNKCJONOWANIE BIURA OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
informujemy, że od dnia 7 czerwca 2021 r. możliwa jest
osobista wizyta w Biurach Obsługi Klienta ZWiK Sp. z o.o.
W celu sprawnego załatwienia formalności zachęcamy
Państwa do wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

Nowa usługa Laboratorium

Od 28 sierpnia użytkownicy sprzętów sterylizujących w parze wodnej mogą korzystać
z nowej usługi świadczonej przez Laboratorium Centralne ZWiK. Jest nią badania
skuteczności procesu sterylizacji za pomocą wskaźnika biologicznego (Sporal A).
Siedziba Laboratorium Centralnego ZWiK mieści
się przy ul. Szczawiowej 9-14
(wejście główne od ul. Boryny 63). Kontakt: telefon 91-48-98-835, 723-940-797,
e-mail: laboratorium@zwik.szczecin.pl

Ochrona danych osobowych

RODO w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

Przybywa kanalizacji sanitarnej w Wielgowie

W kolejnych 10 ulicach Wielgowa jest nowa kanalizacja sanitarna.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie sprawnie wydaje
warunki techniczne i zachęca mieszkańców do przyłączania się.
Koniec z zanieczyszczaniem gleby i wód gruntowych.

Aktualne taryfy i opłaty

Zgodnie z decyzją SZ.RET.070.4.41.2018.SR z dnia 25.05.2018 r.,
wydanej przez Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie,
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
ogłasza wysokość taryf:

Komunikat

W nawiązaniu do doniesień medialnych oświadczamy, że informacje
o rzekomych podwyżkach cen wody pochodzące od polityków należy
traktować jako tzw. „fake news”. Żaden z polityków wygłaszających
ww. opinie nie jest zatrudniony w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji,
więc ich komentarze nie znajdują potwierdzenia w działaniach firmy.

POLECANE ARTYKUŁY: