teraz-polska


Oprócz inwestycji w zakończonym w 2010 programie "Poprawa jakości wody w Szczecinie", współfinansowanym z Funduszu Spójności UE, w 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie realizuje inwestycje finansowane w całości ze środków własnych. Obejmują one prace projektowe i roboty budowlane dotyczące sieci wodno – kanalizacyjnej. Inwestycje te były i są realizowane na terenie całej gminy Szczecin oraz na terenie gmin ościennych np. Kobylanki.

Dokumentacja hentai sex projektowa inwestycji i remontów dotyczących sieci i obiektów wod.-kan., na które ZWIK zawarł umowy z Wykonawcami poszczególnych zadań - stan na 10.01.2011 r. Planowany diflucan online termin zakończenia zadania
1 Projekt przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w dzielnicy Żelechowa
I kwartał 2011 r.
2 Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Szczecin Lewobrzeże (wolne wyloty) I kwartał 2011 r.
3 Projekt zaopatrzenia Gminy Kobylanka w wodę z Zakładu Produkcji Wody Miedwie II lesbian videos kwartał 2011 r.
4 Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Wileńskiej, Kasztanowej, Zielonej, Lwowskiej, Brodnickiej, Kwiatowej (dzielnica Gumieńce)
II kwartał 2011 r.
5 Projekt na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Maciejowickiej I kwartał 2011 r.
6 Projekt phone sex video remontu sieci wodociągowych w ul. Bulwar Gdański, Górnośląskiej, Warmińskiej, Żaglowej, Winogronowej, Widok, Mącznej, Bat. Chłopskich, Rymarskiej II kwartał 2011 r.
7 Projekt remontu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wczasów II kwartał 2011 r.
8 Projekt przebudowy sieci wodociągowych w obrębie skrzyżowania
ul. Szerokiej-Żołnierskiej
II kwartał 2011 r.
9 Projektu budowy pompowni wody w Zdrojach IV kwartał 2011 r.
10 Projekt przebudowy magistrali wodociągowej dn 600 w ul. Granitowej-Piwnej IV kwartał 2011 r.

 

Inwestycyjne i remontowe roboty budowlane dotyczących sieci i obiektów wod.-kan., na które ZWiK zawarł umowy z Wykonawcami poszczególnych zadań - stan na 10.01.2011 r. Planowany termin zakończenia zadania
1 Budowa/wymiana videos gays sieci wod.-kan. w dzielnicy Podjuchy: III kwartał 2011 r.
a) Wymiana sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Krzemiennej, F. Szarego, Metalowej i Pl. Wolności
b) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konińskiej, wymiana kanalizacji sanitarnej w ul. Twardej, B.Joselewicza oraz wymiana wodociągu w ul. B.Joselewicza
c) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kozielickiej, Rzeszowskiej, Rożnowskiej, wymiana kanalizacji sanitarnej w ul. Chełmińskiej, Miechowskiej, Sieradzkiej oraz wymiana wodociągu w ul. Miechowskiej, Kozielickiej, Sieradzkiej, Rzeszowskiej i Rożnowskiej
2 Budowa/wymiana hentai videos sieci wod.-kan. w dzielnicy Podjuchy:
- budowa/wymiana sieci wod.-kan. w ul. Włókienniczej, Kołowskiej, Spiżowej, Inżynierskiej, Żwirowej, Odległej, Ziarnistej, Skalistej
- budowa/wymiana sieci wod.-kan. w ul. Skalistej, Cynowej, Gipsowej, Walczaka, Chabrowej
III kwartał 2011 r.
3 Budowa/wymiana sieci wod.-kan. w dzielnicy Podjuchy:
- wymiana buy propecia kanalizacji sanitarnej w ul. Rtęciowej,
- wymiana wodociągu w ul. Sąsiedzkiej, Chromowej, Elektoralnej,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Raszyńskiej, Radosnej, Pasiecznej
- renowacja wodociągu w ul. Elektoralnej
celebrity porn - budowa wodociągu w ul. Komety
II kwartał 2011 r.
4 Przebudowa komory zasuw zbiorników wody czystej ZPW Miedwie I kwartał 2011 r.
5 Renowacja black sex porn odcinka sieci wodociągowej w ul. Szerokiej I kwartał 2011 r.
6 Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Sąsiedzkiej I kwartał 2011 r.
7 Remont sieci wodociągowej w ul. Bukowej IV kwartał 2011 r.