teraz-polska

mrozy_czerwone2010

serwis-pomp

wym-wodo-pilchowo

czystawoda2

przekaz1procent
wod-kan
Archiwum
Powered by mod LCA
ZWiK - Panoramy sferyczne
kanalfilmowy

komunikat

UWAGA !

Informujemy, że sklep z wodomierzami oraz usługi legalizacyjne zostały przeniesione na ul. Golisza 8 bud.A

godz. otwarcia sklepu i usług legalizacyjnych:
pon. - godz. 7.00 - 16.00
wt.-pt. - godz. 7.00 - 15.00

sklep i usługi legalizacyjne - tel. 91 4603 384
usługi - wymiana wodomierzy - tel. 91 4603 375,
91 4603 376

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie informuje, że istnieje możliwość nabycia w komplecie lub na części, w aktualnym stanie technicznym, następujących stanowisk do sprawdzania wodomierzy metodą objętościową:

  1. stanowisko pojedyncze dla wodomierzy dn 15- 40
  2. dwa stanowiska szeregowe dla wodomierzy dn 15- 32, zakres w szeregu: 10 sztuk dn 15, 9 sztuk dn 20, 5 sztuk dn 25-32.

Więcej…

 

DSC 0006sDn. 16.02. w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Karpackiej w Szczecinie klasy najmłodszych uczniów wzięły udział w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez pracowników ZWiK. Prezentacja omawiała podstawowe zagadnienia dotyczące: pozyskania wody do picia dla mieszkańców Szczecina oraz odbioru, zagospodarowania i utylizacji ścieków. Po prelekcji przeprowadzono mini konkurs wiedzy ekologicznej i obdarowano dzieci firmowymi gadżetami ZWIK. Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół nr 10 odbyło się w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Osiedlowym Klubem Sportowym „Świt” Skolwin – Szczecin a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

Więcej…

 

DSC 004711 lutego na nowym osiedlu Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej przy ul. Kusocińskiego 37 a-n w Szczecinie odbyła się szczególna uroczystość. 70 rodzin żołnierzy zawodowych otrzymało od WAM nowobudowane lokale mieszkalne. Uroczyste wręczenie kluczy odbyło się na placu przed budynkami i zgromadziło znaczą grupę posłów, senatorów, radnych i urzędników miejskich z wiceprezydentem Bogdanem Jaroszewiczem, żołnierzy wraz z rodzinami oraz reprezentantów władz wojskowych. Żołnierzom klucze i decyzje przydziału wręczali: Sławomir Rutkowski dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, wraz z Kamilem Dobrowolskim dyrektorem Pionu Mieszkaniowego Biura Prezesa i płkDariuszem Górniakiem– Dowódcą 12 Brygady Zmechanizowanej.

Więcej…

 

 

 

20141125 125651s

29-01-2015

Łagodna zima w Szczecinie sprzyja prowadzeniu inwestycji wodociągowo - kanalizacyjnych. Dlatego zgodnie z ustalonym terminem umownym, na przełomie roku zakończono prace w ul. Ciasnej, której mieszkańcy  korzystać będą z kanalizacji sanitarnej i nie tylko. W ulicy tej ułożono ponad 200 mb kanalizacji grawitacyjnej i drugie tyle kolektora tłocznego ścieków , wraz ze wspomagającą go przepompownią ścieków. Ponadto przebudowano sieć wodociągową. Nowa nitka wykonana jest z polietylenu ,a jej długość wraz z przyłączami wynosi 220 mb.

 

Więcej…

 

farmy   W dniu 28.11. 2014. w siedzibie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Golisza 10, podpisano umowy na dofinansowanie Projektu „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 1,45 MW – ZPW „Miedwie” i „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,5 MW – Pompownia P1”. Projekty te dofinansowane zostaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”, Działanie 4.1, „Energia odnawialna i zarządzanie energią”.

    Umowę podpisali:

Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentujący Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego, oraz Beniamin Chochulski – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny, reprezentujący Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, która jest Beneficjentem dofinansowania.

    Całkowite wydatki na realizację tych projektów wynoszą 11,363mln zł, natomiast Beneficjent otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3,613 mln zł. Dodatkowo dla tej inwestycji uzyskaliśmy dotację w wysokości 1,385mln zł z WFOŚ i GW.

Więcej…

 
Więcej artykułów…